Wstąp

/Wstąp
Wstąp 2018-06-26T08:09:19+00:00

Jak wstąpić do Grupy?

Należy wypełnić pierwszą stronę deklaracji członkowskiej.

Można ją pobrać tutaj

Zasady członkostwa reguluje rozdział III statutu Stowarzyszenia

Wypełnioną deklarację (wystarczy pierwsza strona) dostarczamy dowolnej osobie z Zarządu

Należy opłacić składkę członkowską w wysokości 10 zł/miesiąc. Najwygodniej opłacić za cały rok (licząc od miesiąca przyjęcia w poczet członków).
Pieniądze ze stosownym opisem (np. „składka za rok …., Jan Kowalski”) przelewamy na konto Stowarzyszenia:
Nr konta: 37 1600 1462 1819 5988 3000 0001, Bank BGŻ BNP PARIBAS 


W dniu 25.05.2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. (zwane dalej RODO).
Ponieważ składasz deklarację przystąpienia do Kluczborskiej Grupy Biegowej, Twoje dane będą przetwarzane. Wobec tego pragniemy poinformować Cię o prawach, które Ci przysługują w świetle aktualnych przepisów.

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest:
Stowarzyszenie Kluczborska Grupa Biegowa
adres: ul. Grunwaldzka 16, 46-200 Kluczbork
Numer identyfikacji podatkowej NIP: 751-177-87-38
Numer statystyczny REGON: 369208128
Numer rejestracyjny w Sądzie KRS: 0000709568
Możesz się z nami skontaktować:
– poprzez email: kluczborkbiega@gmail.com
– telefonicznie: +48 787 60 60 94
– listownie – na adres podany powyżej
Cel przetwarzania danych:
Celem przetwarzania Twoich danych jest realizacja członkostwa w Stowarzyszeniu Kluczborska Grupa Biegowa oraz informowanie Ciebie o sprawach ważnych dla Stowarzyszenia.
Jakie dane przetwarzamy:
Na każdym etapie pozyskujemy oraz przetwarzamy tylko i wyłącznie minimalne i niezbędne dane. Są to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres email, adres zamieszkania, adres do korespondencji, opcjonalnie PESEL, INNE jeżeli Stowarzyszenie zbiera.
Kto przetwarza Twoje dane osobowe?
Twoje dane osobowe będą przetwarzane tylko i wyłącznie przez administratora danych oraz ewentualne podmioty upoważnione do przetwarzania tych danych przez administratora, tylko i wyłączenie w ramach realizacji celów statutowych Stowarzyszenia Kluczborska Grupa Biegowa.
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez nas przez okres Twojego członkostwa oraz ewentualnie przez czas, który wymagany jest odrębnymi przepisami dla celów sprawozdawczości oraz kontroli podatkowej przez organy administracji państwowej.

Twoje prawa dotyczące przetwarzania danych osobowych.
W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługują Ci określone uprawnienia:

  • prawo dostępu do danych i ich poprawiania (art. 15 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do sprostowania danych (art. 16 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do żądania usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do przenoszenia danych (art. 20 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych (art. 21 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru (obecnie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) GIODO.